Перперикон

Перперикон/Хиперперакион, Перперакион/ се намира в Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния гр. Кърджали.

От София до обекта може да се стигне по добре поддържаните пътища София-Асеновград-Кърджали и София-Хасково-Кърджали. Самият Перперикон се извисява на скален връх с кота 470 м. В подножието му се намира с. Горна крепост. Край него тече златоносната река Перперешка, оформила плодородна долина с дължина около 10 км и широчина 3-4 км.

Съществува като култово средище в края на IV хил. пр Хр.

Скалните хора обожествяват оголени скални масиви с при чупливи форми търсейки в тях божествена намеса.

В късната бронзова епоха се оформя култов комплекс изсечен в скалите.

Постепенно около него се оформят десетки помещения за религиозни цели и жилищни сгради.

Най-интереснa е олтарната зала.

В нея се е извършвало винено-огнен обряд за предсказание Ал. Македонски, а близо три века по–късно Гай Октавий разбира бъдещето на своя син Октавиан Август.

Перперикон съществува като светилище, а в последствие и като административен център.

 

КОНТАКТИ

Адрес:
6600 гр. Кърджали, България,
ул. "Калоян" № 2
Работно време:
понеделник - петък: 08.00 - 17.00ч.

(+359) 361 61101
(+359) 0882 284 175
(+359) 0887 496 780

Свържете се с нас